You are here

Postcode

This is the Postcode page list. You can click the title to browse the detail information.
Postcode Admin Name1 Admin Name2 Admin Name3
70101 JAJCE
70202 Vinac Vinac bb Jajce
70204 DIVIcANI
70210 DOBRETIcI
70220 Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Donji Vakuf
70223 Prusac caršija bb Donji Vakuf
70224 Torlakovac Torlakovac Donji Vakuf
70225 Oborci Oborci bb Donji Vakuf
70230 Bugojno Nugle II Bugojno
70233 Gracanica k/Bugojna Gracanica bb Bugojno
70240 Gornji Vakuf Mehmed bega Stocanina bb Gornji Vakuf
70243 Pajic Polje Pajic Polje bb Gornji Vakuf
70246 Voljevac Voljevac bb Gornji Vakuf
70247 Voljice Voljice bb Gornji Vakuf
70280 USKOPLJE
71101 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Centar
71103 Sarajevo Maršala Tita 12 Centar
71104 Sarajevo cemaluša bb Centar
71106 Sarajevo Patriotske lige 40 Centar
71107 Sarajevo Livanjska 1 Centar
71108 Sarajevo Višnjik 40 Centar
71120 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Novo Sarajevo
71122 Sarajevo Put života bb Novo Sarajevo
71123 Sarajevo Grbavicka 1 Novo Sarajevo
71124 Sarajevo Behdžeta Mutevelica bb Novo Sarajevo
71125 Sarajevo Džemala Bijedica 37 Novo Sarajevo
71140 Sarajevo Safet bega Bašagica bb Stari Grad
71141 Sarajevo Zelene beretke 15 Stari Grad
71142 Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Novi Grad
71160 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Novi Grad
71161 Sarajevo Brezanska bb Novi Grad
71162 Sarajevo Safeta Hadžica 107 Novi Grad
71167 Sarajevo B. branilaca Dobrinje bb Novi Grad
71210 Ilidža Rustempašina 13 Ilidža
71211 Sarajevo Aerodrom Ilidža
71212 Hrasnica Hrasnicka cesta Ilidža
71215 Blažuj Blažuj do br. 38 Ilidža
71217 Rakovica Rakovica Ilidža
71218 Sokolovic Kolonija Umihana cuvidina Ilidža
71221 Dejcici Dejcici Trnovo
71223 Delijaš Delijaš Hadžici
71240 Hadžici Hadželi 116 Hadžici
71243 Pazaric Bjelašnicka 64 Hadžici
71244 Tarcin Mrcana coke bb Hadžici
71250 KISELJAK
71253 Bilalovac Bilalovac bb K iseljak
71254 LEPENICA
71255 BRESTOVSKO
71260 KREŠEVO
71270 Fojnica Doktora Raljevica bb Fojnica

Pages